Yargı Otel ve Forbes Avm’ye Dur Dedi

0
283

 

Kamuoyununda Forbes Fabrikası olarak bilinen İskenderun ilçesi 3.mıntıka 1562 nolu parselde  yapılan ve halen AVM ve Rezidans olarak kullanılan yapılara ilişkin yapılan imar plan tadilatlarına ve verilen inşaat ruhsatlarına  Hatay İdare Mahkemesi tarafından iptal kararı verildi.

TMMOB Mimarlar odası tarafından Hatay Büyükşehir ve İskenderun ilçe belediyeleri aleyhine açılan dava ile ilgili olarak İdare Mahkemesinin iptal kararında şu görüşlere yer verildi.

“Dava konusu, Hatay İli, İskenderun İlçesi, 3. Mıntıka, 1562 nolu parselin ‘‘Yeşil Alandan’’ ‘‘ Turizm Bölgesi’’ alanına ayrılmasına dair 1/25.000 ölçekli ‘‘ İskenderun Körfezi ve Yakın Çevresi Çevre Düzeni Planı Değişikliği’’nin, parsele getirilen fonksiyonların yukarıda anılan mevzuat hükümleri ile alıntısı yapılan bilirkişi raporu uyarınca, şehirleşme prensiplerine, planlama yöntemlerine ve plan esaslarına uygun olmadığı anlaşıldığından, bu plana dayanılarak tesis olunan ve bu planla birlikte dava konusu edilen 1562 nolu parsele yönelik 1/1000 ve 1/5000 ölçekli planlar ile bu planlar uyarınca anılan parsele verilen yapı ruhsatının da hukuka uygun olmadığı anlaşılmakta olup, dava konusu planlarda ve yapı ruhsatında hukuka uyarlık bulunmadığı sonucuna varılmıştır.

Açıklanan nedenlerle, dava konusu işlemlerin İPTALİNE,  oy birliliği ile karar verildi”

Öte yandan 4.02.2019 tarihinde verilen bu karara Hatay Büyükşehir Belediyesi’nce Danıştay’a itirazda bulunulduğu öğrenildi.

Hatırlanacağı üzere Mimar Ercüment Kimyon HBB Başkanı ve İskenderun Belediye yetkililerini  FORBES ile ilgili  olarak zamanında şikayet etmiş. İçişleri Bakanlığı bu şikayeti işleme koymamış ve soruşturmaya izin vermemişti.

Şikayet konusu iş ve işlemler şunlardı;

            1-20.000 metre kare yeşil alanın yok edilmesine neden olmak.

            2-Mevzuata aykırı ruhsat vermek.

            3-Yapı kullanma belgesi ve iş yeri açma ruhsatı olmadan faaliyette bulunulmasına göz yummak.

            4-Ruhsata ve mimari projeye aykırı inşa edilen yapı ile ilgili gerekli işlemleri yapmamak.

İçişleri Bakanlığının kararına itiraz edilince Dosya Danıştay  Birinci daireye gitmiş  ve Danıştay bu işlemleri yapanlarla ilgili kararı  bozmuş (Danıştay birinci daire Esas NO:2017/936 ve Karar No:2017/980)

            Ve böylece yukarıda adı geçen kamu görevlerine yargı yolu açılmıştı.

                Hatay İdare Mahkemesinin aldığı bu kararın kamu görevlilerinin yargılama sürecini nasıl etkileyeceği merak konusu olmaya devam ediyor.

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here