Kökten dinci yobaz

0
56

 

Kökten dinci yobaz

 

Siyasal İslamcı iktidarın;yönetim izlencesi/düşünsel anlayışı kamu kurumlarında egemen olması ve Cumhuriyetin değerlerinin/kazanımlarının örselenmesine karşı duyarsızlığın artmasının verdiği cesaretle “köktendinci yobazların” laik yaşama müdahalesi giderek artıyor. Partili Cumhurbaşkanınındavranışları, söylemleri ile radikal İslamcı anlayışın günlük yaşamımızda ve kamu kurumlarının çalışmalarında dikkate alınması çağrısı… Yurttaşların kamusal hizmet gördürmelerde cemaat/tarikatlar ilişkisinin öne çıkması… Kamunun düzenlediği etkinlikler/törenlerde “dua, Kur’an tilaveti”, medyada din referanslı tartışmaların sıradanlaşması köktendincileri cesaretlendirme de önemli etken. Yurttaşlarımızköktendincilerin cesaretlenmesinden fazlasıyla etkileniyor. Öğretilerine ilgi duyuyor, uzlaşma arıyor. Konuşmalarını, günlük yaşamınıdini söylem, ritüellerlezenginleştirmekte,başarı arayışını dini semboller üzerinden aramaktadır.Diğer yandan Cumhuriyet tarihi boyunca tanıklık etmediğimiz kadar “köktendinci yobazlarının” çevremizde arttığını, görünür ve tehlikeli duruma geldiklerini, arsızlaştıklarını tanıklık ediyoruz. Demokratik, bağımsız, laik Cumhuriyetin geleceğinden kaygılanıyoruz.

 

Ulusal Kurtuluş Savaşı/Cumhuriyetin kuruluş sürecinde, Cumhuriyetin kurucu önderlerinin en büyük savaşı köktendincilerle oldu. Bu nedenle tarihimiz köktendincilerle savaşın öğretici öyküleri ile doludur.Ne var ki yobazların geriletilmesi/yıldırılması toplumsal duyarlılığı azalttı. Zihinsel, ruhsal yapılarının ne olduğunu, ne istediklerini, ne kadar tehlikeli olduklarını unuttuk. Siyasal partilerin iktidar olma/sürdürme kaygısı yobazların çalışmalarını göz yummayı getirdi. Güç odağı görülerek uzlaşı arayışına girildi. Neo liberallerin, etmez ama “evet” diyenlerinaymazlığı, duyarsızlığıkarşı devrimin başarısıyla sonuçlandı.Süreç içinde edindikleri cesaret, özgüven sonrası kamu yönetimi, kamusal alanlar köktendinci yobazlar tarafından işgal edilmiş durumda. Kentlerin sokaklarında, meydanlarında, toplu taşıma araçlarında dinci yaşama çağrılar yapıyorlar. Hoşgörüyü, birlikte yaşama kültürünü yok etme uğraşındalar.Arsızca kadınları/kızları giyiminden/yaşam biçiminde dolayı sataşmaktan çekinmiyorlar.

 

Köktendinci yobazlara karşı duyarlılığın azalması, mücadelede yaşanan aymazlık/duyarsızlık, uzlaşı arayışı tanımamaktan kaynaklanıyor.  Köktendinci yobaz öncelikle zihinsel, ruhsal sağlık sorunları olan kişidir.Yaşamının her aşamasıyla cemaat/tarikat şeyhine bağımlıdır.Evrensel ahlaki değerleri yok sayar, inandığı ortaçağ ahlaki değerleri dayatır.Özgür değildir. Akıl/bilimi ötelemiş, doğmalar içinde boğulmuştur. Tartışmayı ve uyarılmayı sevmez. İnandığı öğretinin tek doğru olduğunu düşünür.  Farklı düşünenlere karşı hoş görüsü yoktur. Kendisi gibi düşünmeyeni, yaşam biçimini düzenlemeyeni “avam, sapkın, zahit, dinsiz, yezit” olmakla suçlar. “Cihat” ilan ederek, “Allah” adına adam boğazlamayı meşru görür. Her şeyi Tanrının tecellisi olarak görür. Keramet satar. Rüyalara dalar, hayal alemindeyaşar.Gaybden (bilinmezden) haber verir, her yeniye, her yeniliğe karşıdır.   Dünyayı önemsemez görünür, fakat kamusal zenginliği yağmalamayı ‘nimetten yararlanma’ olarak görür.  Çalışmayı sevmez, miskin, asalaktır. Var oluş nedenin farklı düşünenleri yola getirmek –tebliğ ile görevli- olarak algılar. Bu görevi yerine getirdiğinde “cennet” ile ödüllendirileceğini inanır.

 

Uyarıyorum. Köktendinci yobazlarla Cumhuriyetin kurucu önderleri gibi savaşmak yerine uzlaşma arayışı aymazlığımız sürerse, siyasal İslamcıların gözetiminde, bir kent meydanında bir yobaztarafından “boğazlanırsak” şaşmayalım.

Diğer güncel İskenderun haberleri içinİskenderun Haber
Diğer güncel Hatay haberleri için:Hatay Haber

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here