İdari İzin Ne Zaman Bitecek ,Kamuda Normalleşme Ne Zaman?

0
116

Kamuda idari izin ne zaman bitiyor?Kovid-19 mücadele kapsamında kamuda uzaktan ve esnek çalışma sistemine geçişmişti. Normalleşme sürecine geçiş yapılan şu günlerde en çok merak edilelerin arasında kamuda idari iznin ne zaman biteceği oldu. Kamu kurum ve kuruluşları personeli için normalleşme adımları atmaya başladı. İdari izin ne zaman sona erecek? Kamuda uzaktan ve esnek çalışma ne zaman bitecek? işte yanıtı…

İdari İzin Ne Zaman Bitecek ,Kamuda Normalleşme Ne Zaman?

Koronavirüs ile mücadele kapsamında kamu çalışanları için normalleşme adımları da atılmaya başlandı. Salgının kontrol altına alınmaya başlanması ile beraber uzaktan çalışmalarını sürdüren çalışanlar konu hakkında araştırmalarını yapmaya başladılar. Esnek çalışma ne zaman sona erecek? Kamuda idari izin ne zaman bitiyor? gibi soruların yanıtları merak ediliyor. Normalleşme planı kapsamında yapılan açıklamalara göre; bayram sonrası salgınla daha özgür şekilde mücadele edeceğimiz vurgulanmıştı. İşte tüm merak edilenler…

Uzaktan ve esnek çalışma ne zaman sona erecek?

Kamuda çalışan vatandaşların normalleşme planı kapsamında göreve dönecekleri tarih son dönemde gündem maddeleri arasındaki yerini alıyor. Önümüzdeki günlerde hangi kurumda nasıl bir çalışma düzeni oluşturulacağı netlik kazanacak. Bazı kurumlarda ise esnek ve uzaktan çalışma modelleri üzerinde de duruluyor.

Ancak konuyla ilgili resmi bir açıklama henüz gelmedi. Konuyla ilgili açıklamalar gelir gelmez haberimizin içerisine eklenecektir.

22 MART 2020 KAMU ÇALIŞANLARINA 2020/4 SAYILI RESMİ GAZETE GENELGESİ

Kamuda idari izin ve uzaktan çalışma durumuyla ilgili genelge yayınlanmıştı. Genelgede idari izinlerle ilgili bilgiler verilmişti. Buna göre, şu bilgiler açıklanmıştı;

Covid-19 salgınının ülkemizde yayılımının en aza indirilmesi amacıyla, bu salgınla mücadeleyi ve etkilerinin azaltılmasına yönelik faaliyetleri zafiyete uğratmayacak ve kamu hizmetlerini aksatmayacak şekilde, ihtiyacı karşılayacak kadar asgari sayıda personelin bulundurulması şartıyla;

* Çalıştırılma biçimine bakılmaksızın kamu kurum ve kuruluşlarında çalışanlara, uzaktan çalışma, dönüşümlü çalışma gibi esnek çalışma yöntemleri uygulanabilir.

* Buna dair usul ve esaslar Cumhurbaşkanlığı, bağlı, ilgili ve ilişkili kurum ve kuruluşları için üst yönetici; bakanlıklar, bağlı, ilgili ve ilişkili kurum ve kuruluşları için bakan; taşra teşkilatları (bakanlıklarca belirlenmemiş ise) ile mahalli idareler, bağlı kuruluşları ile mahalli idare birlikleri için ilgisine göre vali veya belediye başkanı; diğer kamu kurum ve kuruluşları için üst yönetici tarafından belirlenir. Bu belirleme yetkisi devredilebilir.

* Bu kapsamda dönüşümlü çalışanlar fiilen göreve gelmedikleri süre zarfında idari izinli sayılır.

* Bu Genelge kapsamında esnek çalışma yöntemlerinden faydalanan çalışanlar ile idari izinli sayılanlar bu sürede istihdamlarına esas görevlerini fiilen yerine getirmiş sayılırlar.

* Uzaktan veya dönüşümlü çalışanlar ile görev yerinde çalışanlar hizmetin yürütülmesi sorumluluğu açısından eşittir.

* Uzaktan veya dönüşümlü çalışanlar ile idari izinli sayılanların mali ve sosyal hak ve yardımları ile diğer özlük hakları saklıdır.

* İdari izinliler, uzaktan veya dönüşümlü çalışanlar amirlerinin izni dışında görev mahallerinden ayrılamazlar ve hizmetine ihtiyaç duyulanlar çağrıldıkları anda görevine dönmek zorundadır.

* Daha önce, Covid,19 kapsamında idari izinli sayılanlar, yeni bir karar verilinceye kadar idari izinli sayılmaya devam edecekler, yıllık veya mazeret izni kullanabilecekleri belirtilen çalışanlar da bu genelge kapsamında belirlenecek usul ve esas dahilinde idari izinli sayılabileceklerdir.

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here