Akademinin İçi

0
31

Uzunca süredir ülkemiz deakademinin durumu iç açıcı değil. Bunun nedeni siyasal İslamcı iktidar tarafından akademinin cemaat/tarikatların kontrolüne bırakılmasıdır.Cemaatçi/tarikatçı anlayış akademideakıl/bilimi ötelendi,iç işleyişi kayırmacı, korku üreten zemine oturttu.Korkutma, yıldırmaya dayalı sistem; zihinleri ortaçağ öğretisiyle işgal edilmiş bağımlı, edilgen, üretken olmayan akademisyenlerin önünü açtı.Resmi söylemi doğrular dışında, bir akademik çalışmanın –Kanal İstanbul, ekonomi, işsizlik vb.- sonuçlarını açıklamak cesaret gerektirmekte. Çalışmaların sonuçları bir şekilde doğmalarla ilişkilendirilmesi gelenek haline getirildi. Kısacası akademide evrensel ölçütlerde bilim üretilmiyor, araştırma yapılmıyor.Eğitimin kalitesi çok düştü.

Haberiniz olsun!

Üniversiteleri egemen kılınancemaatçi/tarikatçı anlayışakademiyiyozlaştırdı. Tüm disiplinlerde akademik çalışmaların içi boşaltıldı. Bir bilim insanının taşıması gereken evrensel ölçütler tehdit olarak görülmekte. Yerine bizden mi, değil mi?Hangi topluluğa, hangi düşünceye aidiyeti var gibi ölçütler öne çıkarılmakta. Üniversitelerde belirli bir düşüncenin insanı değilseniz akademik başarınızgörmezlikten geliniyor. Yok sayılırsınız. Bu anlayış gerçek bilim insanlarını küstürdü.Üniversitelerine aidiyetlerini kaybettirdi. Bilim üretemez duruma getirildiler.Diğer yandan ortaçağ öğretisine tutsak akademisyenler(!) arsızlaştırıldı. Akıl/bilimden yoksun, uygarlık değerlerinden uzak, bilimi aşağılayan görüşlerini açıklamaları özendirilmektedir. Üniversitenin, medyanın olanaklarından sınırsız yararlanmalarının önü açılarak görünür kılınmaktadırlar.

Üniversitelerin bilim yoksunu alanlara dönüşmesi, akademik değerlerin aşınması/sığlaşmasına getirdi.Örneğin akademik yükselme–doktor, profesör, doçent-ve kadro almayı kolaylaştıran yeni ölçütler getirildi.Evrensel ölçütler de bir bilim adamı akademik basamakta  yükseltilecekse yayınlarına, aldığı atıflara, yazdığı kitaplara, dünya bilim dünyası ile ne kadar iç içe olduğuna bakılır. Getirilen yeni ölçütlerde ise yükselme de uluslararası bilimsel ölçütlere uygun akademisyen tehdit algısı oluşturuyor. Evrensel ölçütlerin öne çıkartılması dogmacı anlayışı değersizleştireceğinden,sık değişen yeni yeni ölçütler/değerler üretiliyor.Yandaşlarakurgusal değerler biçerek/yüklenerek yükseltilmelerin önüaçılmaktadır.

Akademik yaşamın/akademisyen olma da evrensel ölçütlerin dışına çıkıldığında neler olabileceğini yaşayarak öğreniyoruz. Doğma edinimleri ile kamuyu akıl/bilim dışı öğretileri ile tutsak alarak, toplumu ortaçağ karanlığına sürüklemelerine izin veremeyiz.Aydınlanmacı/yurtseverler olarak yapmamız gereken, siyasal İslamcıları yenmek içinbilimin ışığını, uygarlık öğretilerini akademinin içineyeniden taşımaktır.

Bunun için çok fazla zamanımız yok.

 

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here