Ali Tekten Hesap Vermelidir…

1
479

AHM ortaklarından Ali Tekten‘in sosyal medya hesabından yaptığı daha sonrada kaldırdığı paylaşımlar sonrası ortalık derin bir sessizliğe büründü.

Körfez Gazetesi’nin de haberleştirdiği açıklamalar, gündeme bomba gibi düşmüştü. Ali Tekten‘in açıklamalarından sonra gözler yetkililere çevrilmişti.

 

AHM’de sürdüğü iddia edilen bir dizi görüşmelerden sonra Ali Tekten’in Facebook hesabından paylaştığı iddialarını kaldırması ortalığın “Sulh” olduğu gibi algılanıyor.

AHM ortakları arasında şu veya bu şekilde bir “Sulh” tesis edilmiş olabilir.

Ali Tekten ya da diğer ortaklar muradına ermiş olabilir.

Peki bu” Sulh” kamuoyu, belediye yetkililerini adli makamları için yeter mi?

Yetmez..

Yetmemeli…

Kanımca iddialar hem belediye yönetimince incelenmeli ve hem de aydınlatılmalıdır.

 

Aydınlatılmalıdır… Çünkü başta kurumsal kimliği ile İskenderun Belediye Başkanlığı o dönemin belediye başkanı yine o dönemin onlarca memuru zan altında kalmıştır.

Aydınlatılmalıdır… Çünkü AHM’den konut satın alan insanların aklı karışmıştır.

Aydınlatılmalıdır… Çünkü belki de masum olan bazı işadamları Payas’ta naylon fatura ticareti yapmakla suçlanmıştır.

 

Aydınlatılmalıdır… Çünkü AHM’nin diğer ortakları kendi şirketine faturalama gibi suçlarla töhmet altında bırakılmıştır.

Aydınlatılmalıdır… Çünkü ilgili yapı denetim şirketi töhmet altındadır.

 

Aydınlatılmalıdır… Çünkü “Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’ndan yetkili firma tarafından düzenlendiği iddia edilen ‘Takip Kontrol Raporu’da SAHTEDİR!!!” iddiası ile bakanlık töhmet altındadır.

Özetle;

Bu Ali Tekten’in yaptığı itiraflar ve ortaya attığı iddialar ciddi suç unsurları içermektedir.

Ali Tekten beyanlarında can ve mal güvenliği olmadığını söylemektedir. Bu beyan bile bu iddiaların adli makamlarca ciddiye alınmasını göstermektedir.

Bu itiraf ve iddialar başta adliye mensupları olmak üzere, devletin tüm ilgili kuruluşlarınca ciddi bir şekilde incelenmesi bir zorunluluk haline gelmiştir.

Bu yapılmaz ise bu kurum ve kuruluşlar zan altında kalırlar.

Böyle bir sonucu hiç kimse istemez elbette…

Ancak “AHM’de varılan “SULH” bazı yetkililerin görevini yapmasını engel olabilir” diye uyarayım istedim.

Olaya sadece ortaklar arası bir anlaşmazlığın dışa vurumu diye bakanlar olabilir…

Bu olay bu noktayı çoktan aşmıştır.

Ortada ciddi suçlamalar vardır ve bunlar muhakkak soruşturulmalıdır.

Ben kendi adıma soruşturmaya başladım bile…

Kamuoyuna açık bir şekilde bazı soruların yanıtını aramak amacıyla şu soruları soruyorum;

Ali Tekten’in paylaşımlarının üzerinden gecen bunca güne rağmen adli bir soruşturma başlatılmış mıdır?

Keza ciddi ithamlara maruz kalan İskenderun Belediyesi bir soruşturma inceleme başlatmış mıdır?

Basın savcılığı gazetede çıkan haberlerle ilgili olarak bir işlem başlatmış mıdır?

Kısacası Ali Tekten yalnız AHM ortakları değil, iddia ve iftiraları ile ilgili olarak hesap vermelidir…

Ali Tekten ya iddialarını ispatlamalıdır…

Aksi taktirde onlarca insanın vebalini taşıyacaktır.

Bunun da yolu Ali Tekten ile ilgili bir soruşturmanın açılmasıdır.

Kamuoyunun beklentisi bu yöndedir.

Benim de beklentim Ali Tekten’in aşağıda sıralanan iddia ve itirafları konusunda ilgili mercilere hesap vermesidir;

 

“1- Hatay ili İskenderun ilçesi Aşkarbeyli mıntıkası 2539 ada 1 no’lu parsel ile 2540 ada 1 no’lu parsellerde yapılan inşaatlar Yapı Kullanma İzin Belgesi alındığı tarihlerde henüz bitmemiş, Yapı Kullanma İzin Belgesi düzenlenecek seviyede inşaatlar değildir.

2- Hatay ili İskenderun ilçesi Aşkarbeyli mıntıkası 2539 ada 1 no’lu parsel ile 2540 ada 1 no’lu parsellerde yapılan inşaatlar için 16.05.2013 tarih 3/28/128 ve 16.05.2013 3/26/126 no’lu inşaata ait Yapı Ruhsatları 3194 sayılı İmar Kanunu’nun ilgili maddeleri uyarınca Beş (5) yıl süre sonunda yenilenmeyince yapılar ruhsatsız hale gelmektedir. Bu nedenle Hatay ili İskenderun ilçesi Aşkarbeyli mıntıkası 2539 ada 1 no’lu parsel ile 2540 ada 1 no’lu parsellerde yapılan inşaatlar için İskenderun Belediyesi’nden 24.01.2019 tarih ve 9 no’lu, 26.02.2019 tarih ve 28 no’lu Yapı Kullanma İzin Belgeleri bu süre sonunda yani 5 yıl süre geçtikten sonra, yapılar ruhsatsız hale geldiğinden ‘Yapı Kullanma İzin Belgeleri’ de hükümsüzdür.

3- Hatay ili İskenderun ilçesi Aşkarbeyli mıntıkası 2539 ada 1 no’lu parsel ile 2540 ada 1 no’lu parsellerde yapılan inşaatlar için İskenderun Belediyesi’nden 24.01.2019 tarih ve 9 no’lu, 26.02.2019 tarih ve 28 no’lu Yapı Kullanma İzin Belgeleri üzerinde imzaları olan Proje Müellifi Mimar ve Mühendislerin imzaları kendilerine ait olmayıp, onların gıyabında sahte olarak düzenlenmiştir.

4- Yapı Kullanma İzin Belgesi düzenlenebilmesi için gerekli olan yapıdaki mevcut 20 adet asansör için sunulan ‘Onaylı Asansör Projeleri, Asansör montaj ve proje bedeli olarak düzenlenen Fatura” SAHTEDİR!!!. Yine asansör kontrolü amaçlı hazırlanan Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’ndan yetkili firma tarafından düzenlendiği iddia edilen ‘Takip Kontrol Raporu’da SAHTEDİR!!!

Bakanlık kayıtları incelendiğinde bu tarihte hazırlanmış bir rapor bulunmadığı görülecektir.

5- AHM İnşaat Tic. Ltd. Şti’nin 1/3 hissedarı olarak, diğer hissedar ortaklarıma yukarıda izah ettiğim konularda hukuksuzlukları ve yanlışlıkları söylemiş olmakla diğer ortaklarımın hasmane tavırlarına ve tehditlerine maruz kalmış bulunmaktayım. Maddi-Manevi zararlarım gerçekleşeceği gibi, can ve mal güvenliğim bulunmamaktadır. İlgili konularda İskenderun Belediyesi’nin Yapı Kullanma İzin Belgesi’ni düzenleyen ilgilileriyle, Yapı Denetim Firması’nın yetkililerinin görevlerini kötüye kullanarak suç işlediklerini düşünmekteyim.”

1 YORUM

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here